Przejdź do głównej zawartości

Oferta

Prawo jazdy Kategoria A2

Wymagany minimalny wiek dla kategorii A2 wynosi 18 lat. Kurs można rozpocząć dokładnie 3 miesiące przed 18 rokiem życia.Kurs składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Prawo jazdy kategorii A2 uprawnia do kierowania:

  • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
  • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

 

Część teoretyczna szkolenia obejmuje 30 h ( terminy zajęć ustalamy indywidualnie pod każdego kursanta, istnieje również możliwość uczestniczenia w części teoretycznej w większej grupie )

Część praktyczna szkolenia obejmuje 20 h ( szkolenie odbywa się na motocyklu Suzuki SVF 650 Gladius (35 kW ) , identycznym jak ten na którym przeprowadzane są egzaminy praktyczne w grudziądzkim ośrodku egzaminowania).

Całość trwania kursu około 2-3 tygodni.

 

1300 PLN

(w cenie kursu zawarte są materiały dydaktyczne : płyta lub aplikacja z testami na telefon z pełną bazą pytań egzaminacyjnych )