Przejdź do głównej zawartości

Oferta

Szkolenia okresowe

Dla kogo jest szkolenie okresowe?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 15 kwietnia 2004 roku (DzU nr 122 poz.1269 z dnia 31 maja 2004r.), wszyscy kierowcy, którzy zrobili prawo jazdy kat. D, D + E, D1 i D1+E wydane przed 10.09.2008 r. oraz prawo jazdy kat. C, C + E , C1 i C1+E wydane przed 10.09.2009 r., aby móc wykonywać zawód kierowcy zobowiązani są do uzyskania wpisu do prawa jazdy ( rubryka 11) na podstawie badań i szkolenia okresowego.

Termin pierwszego szkolenia okresowego dla osób, które zdobyły uprawnienia na kursach na przewóz rzeczy lub osób zależny jest od daty uzyskania prawa jazdy właściwej kategorii.

Jak przebiega szkolenie ?

Szkolenie okresowe prowadzone jest w formie kursu okresowego lub w formie cyklu zajęć.

Obejmuje 32 godziny zajęć teoretycznych oraz 3 godziny z części praktycznej  realizowanych w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy: C, C + E, C1 i C + E lub D, D + E, D1 i D1 + E zgodnie z programem szkolenia. Szkolenie prowadzone w formie kursu okresowego obejmuje 35 godzin. 

Jak wygląda egzamin ?

Kursant po zapoznaniu się z materiałem kursu i zaliczeniu w systemie wszystkich ćwiczeń weryfikujących wiedzę otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej. Dokument ten wydaje ośrodek szkoleniowy na podstawie zaliczenia materiału szkoleniowego i pozytywnego zaliczenia ćwiczeń sprawdzających z poszczególnych modułów lekcyjnych. Jednocześnie ośrodek szkolenia ma obowiązek w terminie 21 dni od daty wystawienia Świadectwa powiadomić o tym fakcie system CEPIK.

Fakt odbycia szkolenia jest potwierdzany poprzez wpis kodu „95” przy odpowiedniej kategorii prawa jazdy.

700 PLN