Przejdź do głównej zawartości

Oferta

Prawo jazdy Kategoria AM

Wymagany minimalny wiek dla tej kategorii to 14 lat. Kurs prawa jazdy kat. AM możesz rozpocząć już 3 miesiące przed ukończeniem 14-ego roku życia. Takie osoby muszą jednak mieć pozwolenie swojego rodzica lub opiekuna prawnego, aby móc złożyć wymagany wniosek.

Przebieg szkolenia

Szkolenie składa się z dwóch części : teoretycznej i praktycznej, zarówno na placu manewrowym, a także podczas jazdy po drogach publicznych. Po zakończeniu tego okresu wymagane jest zdanie egzaminu wewnętrznego, który jest przeprowadzany w ośrodku szkolenia kierowców.

Prawo jazdy kategorii AM uprawnia do kierowania:

  • motorowerem , którym określany jest pojazd, o pojemności silnika maksymalnie 50 cm₃ i prędkości, która konstrukcyjnie nie powinna pozwalać przekraczać 45 m/h,
  • czterokołowcem lekkim, którego masa własna nie przekracza 350 kg, a prędkość jazdy ograniczona jest do 45km/h.

 

Część teoretyczna szkolenia na prawo jazdy AM obejmuje zajęcia trwające łącznie 5 h (terminy zajęć ustalamy indywidualnie pod każdego kursanta, istnieje również możliwość uczestniczenia w części teoretycznej w większej grupie). Ten etap szkolenia obejmuje przede wszystkim zagadnienia z zakresu:

  • postępowania podczas jazdy w ruchu drogowym,
  • zagadnień prawnych,
  • budowy pojazdów,
  • pierwszej pomocy przedmedycznej.

Przekazujemy najważniejsze zagadnienia, wyjaśniając problematyczne i stwarzające największe problemy kwestie. Wykorzystujemy materiały multimedialne, które pozwalają zobrazować konkretne sytuacje w ruchu drogowym i zagrożenia, jakie mogą czyhać na kierowcę.

 

Część praktyczna szkolenia na prawo jazdy AM obejmuje 5 h (szkolenie odbywa się na motorowerze ROMET ZK-50 (posiadamy 2 sztuki takich pojazdów. Jest on identyczny jak pojazd, który służy do przeprowadzania egzaminów w Oddziale Terenowym WORD-u w Grudziądzu). W tym czasie kursanci zapoznają się z podstawowymi czynnościami z zakresu:

  • przygotowania do jazdy, które obejmują sprawdzenie chociażby poziomu płynu hamulcowego lub chłodzącego, a także działania różnych świateł pojazdu,
  • ruszanie z miejsca na wzniesieniu,
  • slalomu wolnego, a także szybkiego,
  • wykonywania określonych zadań w ruchu miejskim.

W trakcie szkolenia kursant nabywa te umiejętności, które później sprawdzane są w trakcie egzaminu w WORDZIE w Grudziądzu.

Czas

Całość trwania kursu wynosi z reguły około tydzień, co sprawia, że w bardzo krótkim czasie można przejść cały etap szkolenia, a następnie, jeśli wszystkie wymogi formalne będą spełnione, podejść do egzaminu państwowego.

 

*800 PLN

*Promocja obowiązuje od 14.06.2024 do 30.06.2024

Tryb ekspresowy: +500 zł

Doszkalanie: 120 zł/h

Cały kurs w naszym ośrodku ruchu drogowego kosztuje jedynie 800 złotych. W tej kwocie zawarte są nie tylko same szkolenia teoretyczne i praktyczne, ale również materiały szkoleniowe, zawierające płytę lub aplikację z testami na telefon z pełną i aktualną bazą pytań egzaminacyjnych!!!. Dzięki temu można mieć do nich dostęp w każdej chwili, poprzez swój smartfon.