Przejdź do głównej zawartości

Oferta

Prawo jazdy kategoria B

Minimalny wiek wymagany do rozpoczęcia nauki na kategorię B wynosi 18 lat. Kurs prawa jazdy w naszej szkole można rozpocząć dokładnie 3 miesiące przed 18 rokiem życia. Można u nas zdobyć uprawnienia B oraz B+E.

Nauka jazdy, prowadzona na kursach, które oferuje nasza szkoła w Grudziądzu, składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Uprawnienia, zdobyte w ich trakcie, umożliwiają kierowanie:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) nieprzekraczającej 3,5 tony, z wyjątkiem autobusu,
  • zespołem pojazdów złożonym z samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) nieprzekraczającej 3,5 tony oraz przyczepy lekkiej,
  • zespołem pojazdów, złożonym z pojazdu o DMC nieprzekraczającym 3,5 tony oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita tych pojazdów nie przekracza 4250 kg,
  • kierowania pojazdami określonymi dla AM,
  • kierowania ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej,
  • kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3 i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg , jeżeli osoba od co najmniej 3 lat posiada uprawnienia kategorii.

 

Kurs prawa jazdy, który oferuje nasza szkoła w Grudziądzu, obejmuje niezbędne wiadomości pozwalające poznać i zrozumieć przepisy ruchu drogowego, a co za tym idzie, sprawnie z nich korzystać oraz zdać państwowy egzamin na prawo jazdy. Podczas szkolenia panuje przyjazna atmosfera, której celem jest stworzenie jak najlepszych warunków do nauki. Dokładamy wszelkich starań, by wiedza była przekazywana w sposób jak najbardziej przystępny i zrozumiały dla uczestnika kursu.

Część teoretyczna szkolenia na kategorię B obejmuje 30 h(terminy zajęć ustalamy indywidualnie pod każdego kursanta, istnieje również możliwość uczestniczenia w części teoretycznej w większej grupie). Nauka jest przeprowadzania w formie wykładów oraz ćwiczeń, co pozwala nam poznać podstawowe zasady kierowania pojazdem, jak i umiejętności udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Prowadzimy także kategorię B+E, która umożliwia kierowanie samochodem ciągnącym przyczepkę.
 

Kurs prawa jazdy, który oferuje nasza szkoła w Grudziądzu, zawiera także część praktyczną, obejmującą płynne poruszanie się samochodem po mieście, a także tematykę taką, jak ruszanie na wzniesieniu lub poruszanie się po łuku. W trakcie zajęć kandydat na kierowcę ma możliwość prowadzenia po drogach jedno-, jak i dwukierunkowych, a także skrzyżowaniach. Wykonuje manewry takie jak parkowanie, wyprzedzanie lub omijanie.

Chcąc nauczyć się sprawnie poruszać po drogach, poza manewrowaniem, należy także nabyć umiejętność z obsługi pojazdu. W związku z tym uczestnik kursu kategoria B jest szkolony również w zakresie wymiany płynów, sprawdzania poprawności działania oświetlenia oraz sygnału dźwiękowego, jak i ustawiania foteli czy lusterek.

Nauka praktyczna obejmuje 30 h (szkolenie odbywa się na samochodach Suzuki Swift (7 sztuk), identycznych jak te, na których przeprowadzane są egzaminy praktyczne w grudziądzkim ośrodku egzaminowania).

Całość kursu na prawo jazdy kategorii B, prowadzonego w naszej szkole, to około 2-3 tygodni. W naszym ośrodku odbywają się również kursy na kategorię B+E.

2699 zł !!!

*Promocja obowiązuje od 1.07.2024 do 19.07.2024 !!!

Tryb ekspresowy: +600 zł

Doszkalanie: 125 zł/h ( Suzuki Swift ) 

(w cenie kursu zawarte są materiały dydaktyczne : płyta lub aplikacja z testami na telefon z pełną bazą pytań egzaminacyjnych !!! )