Przejdź do głównej zawartości

Oferta

Prawo jazdy Kategoria CE

Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu na prawo jazdy C+E, muszą mieć ukończone 21 lat. Kurs najwcześniej można rozpocząć dokładnie 3 miesiące przed 21. rokiem życia. Warunkiem podstawowym są również posiadane uprawnienia do kierowania pojazdami należącymi do kategorii C.

 

Na ten rodzaj uprawnień do prowadzenia pojazdów nie jest wymagany osoby kurs teoretyczny. Przyjmuje się, że osoba, która zdała już egzamin na kategorię C posiada odpowiednią wiedzą teoretyczną do prowadzenia takich pojazdów. Szkolenie z zakresu uprawnień C+E obejmuje zatem jedynie część praktyczną.

Część praktyczna szkolenia obejmuje 25 h ( szkolenie odbywa się na zupełnie nowej ciężarówce MAN TGL 12.250 wraz z nową przyczepą, identyczną z taką, na której przeprowadzane są egzaminy praktyczne w grudziądzkim ośrodku egzaminowania).
Całość trwania kursu wynosi około 2 tygodnie, a w tym czasie kursant powinien odbyć jazdy w wymiarze 25 godzin zegarowych. Przygotowują one do egzaminu składającego się z 3 części:

- sprawdzenia stanu technicznego wylosowanych elementów pojazdu,

- wykonania określonych zadań na placu manewrowym, polegających przede wszystkim na wykonaniu parkowania czy sprzęgania przyczepy z pojazdem,

- zaliczenia wskazanych przez egzaminatora zadań w ruchu drogowym, a ta część egzaminu powinna trwać co najmniej 45 minut.
Do każdego z tych etapów solidnie przygotowujemy kursantów podczas naszych szkoleń.

 

 

3400 zł 

Tryb ekspresowy: +600 zł

Doszkalanie: 150 zł/h

Całość szkolenia przygotowującego do podejścia do egzaminu na prawo jazdy kategorii C+E, czyli tak naprawdę jedynie kursu praktycznego, kosztuje 3400 zł. W tym przypadku jest to koszt jazd z instruktorem w wymiarze 25 godzin zegarowych na określonych rodzajach pojazdach, do których dołączona jest przyczepa.